PRODUCTORA

MANAGEMENT ÀREA

Tenim una àrea de gestió dedicada a la representació d’artistes que vulguin promocionar la seva carrera professional. Tenir un ampli coneixement del mercat ens permet oferir un assessorament integral, així com detectar futures oportunitats.​
 
XARXA DE CONTACTES

Comptem amb una àmplia xarxa de contactes dins de la indústria que ens permet establir relacions amb col·laboracions de tota mena (esdeveniments, marques i/o mitjans de comunicació. Ens enfoquem en la cerca dels projectes més oportuns per a l'artista.

NEGOCIACIÓ I CONTRACTACIÓ

Informar de totes les condicions i drets que se li ofereixen a l'artista és un element fonamental per a negociar qualsevol tipus de contractació. Entenem quins són els beneficis i prenem decisions estratègiques.

EXPOSICIÓ I VISIBILITAT

Maximitzem l'exposició i treballem per a oferir la màxima visibilitat de l'artista. Ens encarreguem dels aspectes comercials i logístics per a gestionar l'èxit de tota carrera professional amb l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament sostenible.