DOCENTS

EUDALD FERRÉ

Professor d’interpretació i manipulació d’objectes
 

LA SEVA VOCACIÓ:

Forjador d'històries.

HA TREBALLAT EN:

En 1986 fongui la Companyia d'Espectacles Pa Sucat S.C.C.L, on roman fins a 2014, any en què crea crea la Companyia Eudald Ferré-Teatre de Titelles i Màscares. Des de 2016 és Professor de titelles i màscara en l'Institut del Teatre de Barcelona. De 1914 a 2024 és Director artístic del GUANT Festival Internacional de Teatre de Titelles de Valls. Dirigeix conjuntament amb Lucca Ronga del Atelier della Lluna, Projecte Internacional de cursos de creació teatral. 2010-2021.

FORA DE CAMBRES:

Títol superior d'Art Dramàtic. Especialitat interpretació de Titelles i Objectes, Escola Superior d'Art Dramàtic del Institut del Teatre de Barcelona. Adreça: Josep M. Carbonell, Alfred Casas i Joan Baixas.